Toimihenkilöt

Taloudenhoitaja


Paula Helpiölä 040 753 9011
paulahelpiola@gmail.com


Isännistö


Markku Pirinen 045 218 1097

yhteisötyövelvoitetöiden vastuuhenkilö 
markku.s.pirinen@gmail.com


Juhani Vepsäläinen 050 338 5812
juvepsalainen@gmail.comKesäkahvilan vastaava


Sirkku Heinonen 040 670 4231
sirkku.h.heinonen62@gmail.com


Pesukoneen hoito, avaimet


Seppo Hakari 040 503 4409
seppohakari@gmail.com


Saunan tekninen isäntä ja valvonta


Martti Korpela 0400 576 824
masa.korpela@gmail.com
Ilkka Iivonen


Saunojen lämmitysvuoroista vastaava


Pekka Mäki 040 523 3512
pekkamaki.jjj@gmail.com


Saunojen ja takkatuvan vuokraus


Jorma Haapaniemi 040539 3091
jorma.haapaniemi@kolumbus.fi
Pertti Kumpulainen 040 0825 685
pkumpulainen@gmail.com


Sähköjen maksut


A ja B alueet
Kaarin Järventausta 040 565 5898
kaarin.jarventausta@gmail.com


Kanta-alue
Paula Helpiölä 040 753 9011
paulahelpiola@gmail.com


Urheilusta vastaavat


Piia Keitaanniemi
Tarja Bruun


Wc siivouksista vastaava


Tuula-Riitta Kulmala 040 522 7242
riitta8kari@gmail.com


Huvitoimikunta

Päivi Hoppu
Petri Hoppu 040 5050981 

 petri.hoppu@me.com.