Palstojen hoito

Palstat tulee pitää hoidettuina ja siisteinä, yleisilmeeltään siirtolapuutarhamaisena ja viihtyisänä.

Voimakkaasti leviävät rikkakasvit on kitkettävä ja palstaa on hoidettava niin, ettei tuhoeläimet tai kasvitaudit pääse leviämään.

Palstoilla suositellaan käytettäväksi luonnonmukaisia viljelytapoja.

Viljelijän on pidettävä siistinä ja puhtaana rikkakasveista palstansa edustalla oleva tieosuus tien keskikohtaan asti.

Hedelmäpuut eivät saa aiheuttaa naapureille haittaa. Koristepuut eivät saa ylittää mökin harjakorkeutta. Puiden oksat eivät myöskään saa ottaa kiinni sähköjohtoihin.

Pensasaidat ovat tiekohtaisesti yhtenäiset, samaa lajiketta. Pensasaita ei saa ylittää 1,6 m korkeutta eikä haitata pelastustienä toimivaa kulkuväylää.

Palstojen välisenä rajana toimii pääsääntöisesti vattuaita. Palstojen välinen huoltoalue, joissa on kaksi vastakkaista vattuaitaa, tulee olla esteettömästi kuljettava. Huoltoalueesta huolehditaan yhdessä naapurin kanssa. Palstojen rajoilla, joissa on yksi vattuaita, viljelijällä on oltava esteetön kulku sadonkorjuuseen ja vattuaidan huoltoon aidan molemmin puolin.

Lemmikkieläinten vuoksi rakennettavat raja-aidat tulee olla oman tontin sisäpuolella. Huomioithan naapurille edellä mainitun esteettömän kulun vattuaidan huoltoon ja sadonkorjuuseen.


PALSTAKATSELMUS

Hallitus tai tehtävään erikseen valitut viljelijät tarkastavat palstat vuosittain. Puutteellisesti hoidetusta palstasta viljelijä saa kirjallisen huomautuksen.

Katselmuksessa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: palstan yleinen kunto, puiden korkeus, pensasaidan korkeus, palstojen rajoilla olevat huoltokäytävät, puut ja pensaat eivät saa varjostaa naapuripalstoja.


RISUT, ROTAT JA KOMPOSTOINTI

Raholassa on keväisin hyvällä menestyksellä osallistuttu risujen ja oksien keräykseen. Pirkanmaan Jätehuolto hakee puutarhamme risut kierrätettäväksi erikseen ilmoitettavana ajankohtana! 

Suosittelemmekin leikkaamaan vadelma-aidat vasta keväällä, jolloin rotille ei tule suojapaikkoja risukasoista.  Siilille kannattaakin tästä syystä rakentaa kunnollisia talvipesiä koska risukasat houkuttelevat jyrsijöitä.

Rottaongelman vuoksi on myös kompostoinnissa huomioitava, ettei sinne laiteta hedelmiä tai ruoantähteitä houkuttelemaan ei toivottuja vieraita!

Ohjeita: