Puheenjohtajan palsta

JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS  kevät 2022

Yli kaksi vuotta kulunut Covid-19 pandemian kurimuksessa, mutta onneksi pikkuhiljaa  virus on muuttunut kevyempiä oireita aiheuttavaksi ja rokotuskattavuus on parantunut  niin hyvin, että tautitapaukset ovat aiempaa huomattavasti lievempiä, joskin tarttuvuus  on noussut. Kausivaihtelun ja rokotuskattavuuden parantuessa tilanne viruksen osalta on  siedettävämpi. 

Kun yhdestä pahasta saatiin helpotusta, niin sitten tuli idästä toinen vitsaus, jonka  vaikutuksia talouteemme ja toimintaamme on vielä mahdotonta ennakoida, joten sen  osalta toivokaamme pikaista selkeytymistä. Jo nyt tiedetään, että energian, sähkön ja  polttonesteiden hinta on noussut, mutta onneksi ainakin yhdistyksen talous toistaiseksi  kestää kyseiset muutokset. Talousarviota laadittaessa on syksyllä huomioitava  kustannusten nousu ja pohdittava joidenkin maksujen nostamista. 

Nyt jo voidaan todeta, että viime kausi, eikä alkava kausi 2022 myöskään tule puutarhalla menemään kuten AINA ennenkin on mennyt. Maailma muuttuu ja niin on  muututtava pienin askelin myös yhdistyksemme toiminta. Emme voi katsoa pelkästään  menneisyyteen, sellaisesta toiminnasta on tällä hetkellä aivan liikaa varoittavia  esimerkkejä. Yhteisöllisyys ja iloinen ilmapiiri vie asioita huomattavasti helpommin  parempaan suuntaan. Luonnollisesti hyväksi todettuja, kauankin käytössä olleita  toimintatapoja ja käytäntöjä on mahdollista ja tuleekin pitää sopivasti yllä, mutta se ei  voi olla itsetarkoitus. 

Sääntömuutosesitys on kokouskutsun liitteenä. Pyrkimyksenä on nykyaikaistaa sääntöjä  huolehtien jäsenistön yhdenvertaisuuden toteutumisesta huomioiden kuitenkin myös  alkuperäisen puutarha-aatteen ylläpitämisestä soveltuvin osin. 

Saunat tulevat nykytiedolla olemaan koko kesän käytössä ja niiden osalta  käyttöajankohtiin on mahdollisesti tulossa uusia virkeitä tuulia, joista ilmoitetaan  viljelykauden alkuun mennessä yhdistyksen nettisivuilla ja myös mahdollisuuksien  mukaan sähköpostitiedotuksella. 

Hunajatuotanto alueelta on toistaiseksi ollut vielä suhteellisen pientä, koska kaudella  2021 saimme ”palkaksi” 29 purkkia, jotka myytiin syyskokouksessa (kahden purkin  osalta odotan vielä suoritusta ��). Lisäsatoa on odotettavissa, sillä hunajamestarimme  Ilkka Veiström lupaili tuoda enemmän pesiä ”Kaivopuistoon”. Kesällä pyritään  Kesähelmen terassilla järjestämään myös hunajaluento, jolloin saamme lisää tietoa  mehiläisistä ja niiden hyödyistä alueemme marjapensaille, kukille ja viljelykasveille.

Sähköpostiosoitteita on saatu kerättyä hienosti ja ensimmäinen laskutuskin onnistui  loistavasti. Negatiivisia kommentteja ei toistaiseksi asiasta ole tullut tietoomme. Toki  käyttökokemuksia ei toistaiseksi ole vielä riittävästi, jotta voitaisiin antaa täydellistä  tietoa onnistumisesta. Sähköpostiosoitteita puuttuu enää 21 kpl ja puhelinnumeroita  puuttuu 41 jäseneltä.  

Yhteystietojen päivitys (myös osoitteenmuutosten osalta) on tärkeätä tiedonkulun tai  -annon takia, esimerkiksi murtojen, tuulivaurioiden jne. ilmoittaminen ilmoitustaululla  tai kirjeellä on aikaa vievää, eikä se ole kustannustehokastakaan. Tiedon saannin  viipyessä vahinko todennäköisesti kasvaa. Laskutus on huomattavasti edullisempaa ja  vähemmän kuluttavaa kuin perinteinen kirjepostilla tiedon toimittaminen. Yhteystietojen  muutokset voi toistaiseksi tehdä osoitteeseen: jarin.mailit@gmail.com tai puhelimitse  045 319 8411.  

Infoa yhdistyksestä löydät osoitteesta https://rahola.siirtolapuutarhaliitto.fi/. Siellä on paljon tärkeätä tietoa ja myös johtokunnan jäsenten yhteystiedot. Lisäksi yhdistyksellä  on käytössä myös Facebook ja Instagram. Sivuja pyritään päivittämään aktiivisesti, joten  asiaa on paljon, mutta käy useamman kerran ja tutustu niihin rauhassa. 

Muistathan, että yhdistyksen kokouksissa käsitellään kaikkien meidän yhteisiä asioita ja  kokous on paras mahdollisuus tulla kuulluksi ja esittää omia ajatuksiaan toiminnan  monipuolistamiseksi ja/tai kehittämiseksi. 

TEHTYJÄ JA TULEVIA HANKINTOJA/KUNNOSTUKSIA 

Tilikauden 2021 aikana suoritettiin ”Kaivotien” (A -alueen ja kanta-alueen välissä) vedenimeytysprojekti. Tarkoituksena on saada alueelle varastoituvan veden kulkeminen  hulevesikaivoon, jolloin rinteestä ja ojasta imeytyvä vesi ei aiheuttaisi usean palstan  vettymistä ja mahdollistaisi niiden käyttämisen normaalilla tavalla. Samalla tavoite on  saada Muokkaajantielle pahimmalta kohdalta valuneen veden imeyttäminen. Kustannuksia aiheutui noin 12 500 €. Työn loppuvaiheessa alueen sähkökaappi  vaurioitui lievästi ja sen korjaus suoritetaan loppuun sään salliessa keväällä. Vaurio  aiheutti myöhemmin talvella osittaisen sähkökatkon, joka saatiin korjattua pienellä  viiveellä. Yhdistyksellä oli riittävästi käyttövaroja, kuten syyskokouksessa asiasta  päätettäessä todettiin, joten projekti ei aiheuta lisämaksuja kerättäviin maksuihin  jäseniltä. Kustannus aiheutti tilinpäätökseen kirjanpidollisen negatiivisen tuloksen, joka  ilmenee tuloslaskelmasta.

Hulevesi aiheutti myös urheilukentällemme vaurioita, kun vesi syöksyi kartanon pihalta  juuri kaivetun syvän kokoomaojan taitse alueellemme. Neuvottelut kentän pinnalle  humusta tuoneen tulvavahinkojen korjaamiseksi ovat kaupungin kanssa kesken. 

Kartanon puolella olevan WC -rakennuksen vedensaanti vaurioitui kartanon jäätyä  tyhjilleen. Pakkasen aiheuttamat vauriot selviävät vasta myöhemmin keväällä. Kartano  on myynnissä ja todennäköisesti uusi omistaja ei välttämättä ole kiinnostunut  käymälätarpeistamme ja alustava suunnitelma kevyen rakennelman hankinnasta on  olemassa. Kaupungin kanssa on sijainnista neuvoteltava, koska selkeätä  rakennus/sijoituspaikkaa ei rakennelmalle lähelle nykyistä sijaintia ole osoittaa. Mikäli  nykyinen WC ei olisi käytössä, toimitetaan väliaikaiseen käyttöön ”pikkuvihreitä”. 

Lähivuosina on myös tehtävä lisää mittaviakin hankintoja; jo vuosia on kerätty rahaa  sähköjärjestelmien nykyaikaistamiseksi, keskusteltu on myös vesiputkiston  kunnostuksen tärkeydestä ainakin vanhimmalla alueella, mahdollisesti kerhotalon  rakentaminen ja parkkipaikan päädyssä olevan huoltorakennuksen kunnostaminen tai  uusiminen, ym. Edellä mainitut hankinnat/korjaukset tulevat aikanaan aiheuttamaan  jäseniltä kerättäviin maksuihin lisämaksuja kertasuorituksena, koska lainaa pankista yhdistykselle ei niihin myönnetä. 

Talousasioista numeerisesti kerrotaan edellisen kauden (vuoden 2021) tapahtumista ja  toiminnasta tuloslaskelman ja taseen avulla. 

Lisäksi vuosikokouskutsun liitteenä on lasku jäsenmaksuista (jäsen, perhejäsen ja liiton maksut), sekä alueenhoitomaksu. Maanvuokra ja sähköverkostomaksut laskutettiin  maaliskuussa. Sähköjen kulutusmaksut kerätään kesän loppupuolella ilmoittamienne  kulutusten mittarilukemien mukaisesti. 

MUISTATHAN maksaa laskut eräpäivään mennessä ja käyttää aina laskun VIITENUMEROA, jotta maksu kohdistuu oikein. Laskutuksen nykyaikaistuksen myötä  myös laskujen maksuseuranta ja perintä on tehostunut. Jäsenistömme on perinteisesti  hoitanut maksuvelvoitteensa hyvin, kiitokset siitä! 

Jari Hannula 

Raholan Siirtolapuutarhan viljelijät ry, johtokunnan puheenjohtaja, 

jarin.mailit@gmail.com Puh: 045 319 8411