Tietopankki

Siirtolapuutarhat ovat maisemallisesti arvokkaita kohteita ja niiden merkitys virkistys- ja viheralueina on merkittävä. Kulttuurihistoriallisten arvojen lisäksi alueiden ominaispiirteet rakennustaiteen ja maisemakulttuurin kannalta on tärkeätä säilyttää.

Näiden ohjeiden tavoitteena on halu säilyttää alkuperäinen siirtolapuutarha-aate, vaalia mökkiperinnettä nykypäivään sovellettuna ja edistää naapurisopua. Jotta ryhmäpuutarha-alueiden luonne ja kokonaisilme säilyisi, myös yksittäisten palstojen ilmeen tulisi säilyä yhtenäisenä.