Vesi, jätevedet

Alueellamme kulkee maanpintaan rakennettu joka palstalle haaroittuva vesijohto, jossa virtaa Tampereen kaupungin käyttövesi. Alueen sisäisen vesijohtojärjestelmän hoidosta huolehtii yhdistys palstojen päähanoihin asti. Palstalainen huolehtii päähanasta ja siitä eteenpäin. Vesipisteet sijaitsevat tontin rajalla. Vesijohtoverkosto suljetaan talvikaudeksi jäätymisen estämiseksi, aikataulun määrää sääolosuhteet. Vesijohtoverkoston sulkemis-ja avaamisajankohdat ilmoitetaan erikseen vuosittain.

Pidäthän palstasi päähanan kesäkaudella aina suljettuna, kun palstallasi ei ole ketään paikalla! 

Siirtolapuutarhaa ei ole jätevesiviemäröity siten, että yksittäiset siirtolapuutarhamökit voisivat liittyä viemäriin. Jätevesien käsittelyn tulee olla valtioneuvoston talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla antaman asetuksen (542/2003) mukaista. Vähäiset pesuvesimäärät, esim tiskaamisesta, voidaan imeyttää omalla palstalla maaperään esim. imeytyskaivon tai kivi/sorapesän kautta tai käyttää puiden, pensaiden ja puutarhan kasteluun. Imeytystä ei tule tehdä lähellä naapurin rajaa.