Mökkikaupat

Mökin myyjän kannattaa kertoa ostajalle siirtolapuutarhan toiminnasta, säännöistä ja niihin liittyvistä velvoitteista. Ostaja voi etukäteen tutustua siirtolapuutarhaelämään yhdistyksen kotisivujen kautta.

Mökin ostajan on oltava pirkanmaalainen, eikä hänellä saa olla kahta siirtolapuutarhapalstaa hallusssaan.

Mökin ostaja liittyy Raholan siirtolapuutarhanviljelijät ry:n jäseneksi ja maksaa liittymismaksun (900 € v 2022). 

Ostajan tulee toimittaa sihteerille kauppakirja, vuokrasopimus kahtena kappaleena allekirjoitettuna, sekä verottajan todistus varainsiirtoveroilmoituksen hoitamisesta.


Mökin ostajalle tulee vuosittain maksettavaksi mm. jäsenmaksu, palstan vuokra, hoitokustannusmaksu, Suomen siirtolapuutarhaliiton jäsenmaksu sekä yhteisötyövelvoite joko työnä tai rahana (10 h tai 300 € v 2022, myös osatyömahdollisuus) sekä sähkölasku kulutuksen mukaan ja myös mahdollisesti muita alueen ylläpitoon liittyviä maksuja.

Mökin kaupasta tehdään kauppakirja ja palstan vuokraamisesta vuokrasopimus (kts. Lomakkeet). Kauppakirjoja tehdään 3 kpl: kummallekin osapuolelle ja siirtolapuutarhayhdistykselle yksi.  

Kauppaan liittyy myyjälle mahdollinen myyntivoittovero ja ostajalle varainsiirtovero. Näiden verojen maksamisesta kummankin osapuolen tulee huolehtia itse. Kauppakirjaan liitetään erillinen luettelo irtaimesta omaisuudesta, joka siirtyy kaupan mukana. Tämän luettelon siihen merkittyine arvoineen allekirjoittavat kaupan osapuolet. Varainsiirtovero maksetaan ja varainsiirtoveroilmoitus tehdään verohallinnon OmaVerossa puolen vuoden sisällä kaupasta (mieluummin heti, jotta rekisteröinti on mahdollista). Jäsenrekisterin ylläpitäjälle tulee toimittaa em. toimenpiteiden jälkeen jo toimitetun kauppakirjan lisäksi allekirjoitetut vuokrasopimukset ja verottajan todistus varainsiirtoveroilmoituksesta.

http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Asunnon_osto/Varainsiirtoveron_maksaminen

Jos kaupat on tehty kiinteistönvälittäjän toimesta, heillä on omat tapansa toimia ja mm. hoitaa varainsiirtoveron maksu kaupan yhteydessä. Ota selvää oman kiinteistönvälittäjäsi toimintatavasta.
Myyjä ja ostaja sopivat yhdistyksen ostovuoden maksuvastuista. Sähkömaksusta sovitaan, mihin päivämäärään asti myyjä maksaa sähkön ja milloin ostajan laskutuskausi alkaa.

Muutokset mökkien omistussuhteissa ilmoitetaan mahdollisimman pian sihteerille tai jäsenrekisterin ylläpitäjälle.