Mökkikaupat

Mökin myyjän kannattaa kertoa ostajalle siirtolapuutarhan toiminnasta, säännöistä ja niihin liittyvistä velvoitteista. Ostaja voi etukäteen tutustua siirtolapuutarhaelämään yhdistyksen kotisivujen kautta.

Mökin ostajan on oltava tamperalainen (uusien, myöh. voimaan tulevien sääntöjen mukaan pirkanmaalainen), eikä hänellä saa olla kahta siirtolapuutarhapalstaa hallusssaan.

Mökin ostaja liittyy Raholan siirtolapuutarhanviljelijät ry:n jäseneksi ja maksaa liittymismaksun. Mökin ostajalle tulee vuosittain maksettavaksi mm. jäsenmaksu, palstan vuokra, hoitokustannusmaksu, Suomen siirtolapuutarhaliiton jäsenmaksu sekä yhteisötyövelvoite joko työnä tai rahana sekä sähkölasku.

Mökin kaupasta tehdään kauppakirja ja palstan vuokraamisesta vuokrasopimus (kts. Lomakkeet). Kauppakirjoja tehdään 3 kpl: kummallekin osapuolelle ja siirtolapuutarhayhdistykselle yksi.  

Kauppaan liittyy myyjälle mahdollinen myyntivoittovero ja ostajalle varainsiirtovero. Näiden verojen maksamisesta kummankin osapuolen tulee huolehtia itse. Kauppakirjaan liitetään erillinen luettelo irtaimesta omaisuudesta, joka siirtyy kaupan mukana. Tämän luettelon siihen merkittyine arvoineeen allekirjoittavat kaupan osapuolet. Irtaimiston arvo voidaan vähentää kauppasummasta ennen ko. veroja. Varainsiirtovero maksetaan verohallinnon tilille puolen vuoden sisällä kaupasta. Maksamiseen on käytettävä varainsiirtoveron tilisiirtolomaketta ja sen maksuohjetta.

http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Asunnon_osto/Varainsiirtoveron_maksaminen

Jos kaupat on tehty kiinteistönvälittäjän toimesta, heillä on omat tapansa toimia ja mm. hoitaa varainsiirtoveron maksu kaupan yhteydessä. Ota selvää oman kiinteistönvälittäjäsi toimintatavasta.

Myyjä ja ostaja sopivat yhdistyksen ostovuoden maksuvastuista. Sähkömaksusta sovitaan, mihin päivämäärään asti myyjä maksaa sähkön ja milloin ostajan laskutuskausi alkaa.

Muutokset mökkien omistussuhteissa ilmoitetaan kolmen kuukauden kuluessa yhdistyksen puheenjohtajalle tai sihteerille.