Yhteisötyövelvoite

Puistoalueet, yhteisrakennukset, tiet, kalusto ja muu yhteisomaisuus on yhdistyksen hoidettava, joten jäsenten on osallistuttava yhteisesti näiden kaikkien tehtävien hoitamiseen. Yhteisötyövelvoite on suunniteltu kattamaan ko. tehtävien vaatima työmäärä.


Yhteisötyövelvoite on 10h/mökki. Yhteisötyövelvoitteen voi myös suorittaa rahalla (vuonna 2022 300€) tai vaihtoehtoisesti osan rahalla ja osan työllä.

Esitys yhteisötyövelvoitteen suorittamisesta:

a) sovittuna yhteisötyöpäivänä, jolloin tehdään yhdessä alueen kunnossapitoon liittyviä töitä yhteisötyövastaavien johdolla.

b) tekemällä yhdistyksen toimintaan liittyviä säännöllisesti tehtäviä töitä, joita hallitus tai toimikunnat ovat asettaneet.

c) viljelijän itsensä ehdottama jokin muu tehtävä, jonka hän voisi tehdä yhdistyksen hyväksi. Ehdotukset käsitellään hallituksen kokouksessa.