Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan 25.5.2018. Se tarkoittaa siirtolapuutarhayhdistysten toiminnassa seuraavia asioita:

Asetus edellyttää yhdistyksen ja Suomen siirtolapuutarhaliiton välille kirjallisen sopimuksen viljelijöiden osoitetietojen toimittamiseksi lehden postitusta varten.

Asetus edellyttää yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoon ja hallintaan liittyvän dokumentoinnin eli tietosuojaselosteen tekemisen yhdistyksen ko. toimista.

Asetuksen mukaan uusilta jäseniltä vaaditaan kirjallinen suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuojaseloste liitteenä.