Pysäköintialueen portti

1.4.2021

Portti tulee olla suljettuna siihen saakka kunnes se virallisesti avataan! Kun kävijöitä on alueella useita, voi portti olla avoinna päivällä, mutta se tulee ehdottomasti sulkea ja lukita aina kun pysäköintipaikalla on vain muutama auto ja ainakin viimeisen poistujan on portti suljettava, MUISTAKAA SIIS PITÄÄ AVAIN MUKANA JA MYÖS KÄYTTÄÄ SITÄ!