1.12.2022 Tiedote

1.12.2022

Raholan Siirtolapuutarhan Viljelijät ry

Tiedote 1.12.2022 

Tiivistelmä syyskokouksesta.Ääntenlaskijoiksi valittiin 

Outi Takkinen, Eveliina Korkalainen ja Ulla Suurjärvi. 

Valvojaksi nimettiin Ulla Suurjärvi


Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ja lähivuosien kunnostustarpeet

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

- Ylä-alueen WC tilanne muuttuu, kartano on myyty, joten nykyinen huoltorakennus poistuu käytöstä. Toistaiseksi huoltorakennusta esitetään yhdistykselle vuokrattavaksi.

Vuoden 2023 talousarvioehdotus hyväksytty

Päätettiin liittymis-, jäsen- ja muiden maksujen suuruus 2023:

- liittymismaksu: 1 000 euroa

- jäsenmaksu: 20 euroa/vuosi

- jäsenmaksu liitolle: 35 euroa/vuosi

- aluehoitomaksu: 170 euroa/vuosi

- sähköverkon kunnossapitomaksu: 75 euroa/vuosi

- yhteisötyövelvoitteen korvaaminen rahalla: 300 euroa (30 €/tekemätön h).

- sähkönkulutusmaksu mökkikohtaisesti 0,250 €/kWh


Toimihenkilöiden, tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien palkkiot

Päätettiin seuraavat palkkiot ja kulukorvaukset yhdistyksen toimihenkilöille, jotka ovat

yhdistyksen jäseniä, tai hallintoelimissä toimivia perhejäseniä:

- puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, isäntätoimi ja saunaisäntä: palkkio 400 €/vuosi. Kulukorvaus hyväksyttyjen kuittien perusteella. Kilometrikorvaus hyväksytyn laskelman perusteella.

- tiedottaja ja verkkosivujen ylläpitäjä: palkkio ja kulukorvaus yhteensä 50% puheenjoh-

tajan etc. (Palkkio kummastakin tehtävästä erikseen 100 €).

- tilintarkastaja: maksu laskun mukaan

- toiminnantarkastaja: yhteisötyövelvoitetuntien hyvitys ajankäytön mukaan.


Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2023

Puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Pekkanen vuodelle 2023.

Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olivat Pekka Mäki, Esa Kannisto, Juhani Vepsäläinen, Suvi Palttala ja Kristiina Vieri.

Pirkko Pekkasen tultua valituksi hallituksen puheenjohtajaksi oli hänen tilalle valittava uusi hallituksen jäsen. Seuraavat ehdokkaat saivat kannatusta ja valinnoista äänestettiin.

Irmeli Vesterinen, Juhani Vepsäläinen, Suvi Palttala, Esa Kannisto, Tuula-Riitta Kulmala, Kristiina Vieri, Sanna Siltala ja Eveliina Korkalainen.

Ennen äänestystä päätettiin että 4 eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan 2. vuodeksi, seuraavat 2 ehdokasta 1. vuoden kaudelle ja vähiten ääniä saaneet valitaan varajäseniksi, joiden järjestys määräytyy saadun äänimäärän perusteella.

Kahdeksi seuraavaksi kaudeksi valittiin: 

Esa Kannisto, Sanna Siltala, Kristiina Vieri ja Eveliina Korkalainen.

Vuodeksi valittiin: Suvi Palttala ja Irmeli Vesterinen

Varajäsenet: Juhani Vepsäläinen, Tuula-Riitta Kulmala, Ulla Nordström ja Kaarin Järventausta


Valittiin tilikaudeksi 2023 tilintarkastaja, tarvittaessa varatilintarkastaja, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Tilintarkastus Lamberg Oy, vastuunalaisena Tatu Lamberg.

Toiminnantarkastajaksi kaudelle 2023 valittiin suostumuksensa antanut Ella Haapaniemi ja varatoiminnantarkastajaksi Leena Mörönen.

Yhdistyksen edustajat järjestöihin, joissa yhdistys on jäsenenä

Päätettiin nimetä Pirkanmaan Siirtolapuutarhojen Aluejärjestön kokoukseen edustajiksi:

Hannele Mäkelä, Martti Korpela ja Ulla Suurjärvi ja varakokousedustajiksi Seppo Hakari

ja Irmeli Vepsäläinen.


Vastaavat ja toimikuntien vetäjät

Seuraavat henkilöt valittiin yksimielisesti:

- alueen hoito (isäntätoimi): Juhani Vepsäläinen ja Markku Pirinen (YTV vastaava),

- saunaisäntä: Martti Korpela ja apuisännäksi Ilkka Iivonen

- saunan vuokrauksesta vastaavat: 

Jorma Haapaniemi ja Pertti Kumpulainen sekä mahdollisesti lisäapuna Ari Pöntinen.

- saunan ”kesävessan” käyttö, siivous ja hälytyssilmukan ja -käytännön selvittäminen

ennen kauden 2023 alkua. 

- saunavastaava (lämmitys): valittiin Pekka Mäki

- urheilutoimikunta: valittiin Piia Keitaanniemi ja Tarja Bruun

- huvitoimikunnan vetäjä siirretään vuosikokouksen valinnaksi

- kahvilavastaava: valittiin Sirkku Heinonen

- WC:n siivousvastaava: valittiin Tuula-Riitta KulmalaMUUT HUOMIOT

Sähkömittareiden lukemien toimitus per 15.12 - 31.12.2022 mittarin lukemasta otetun valokuvan kera sähköpostilla, mikäli haluaa laskun sähkönkulutuksesta hinnalla 0,135 €/kWh (vuoden 2022 sähkön hinta) raholansiirtolapuutarha@gmail.com


Kovin pieniä syksyn kulutuslukemia ei käytännössä kannata ilmoittaa, eli mikäli mökissä ei ole peruslämpöä, tai paljon sähköä kuluttavia laitteita ollut käytössä syksyn sähkölukemien laskutuksen jälkeen, ei laskua kannata pyytää ennen alkukesällä suoritettavaa kulutuslukemien keräystä.


Alle 20 €:n laskuihin lisätään 8 € pienlaskutuslisä. 


(vuonna 2023 ilmoitettavat lukemat laskutetaan hinnalla 0,250 €/kWh).


Sähkökaappi vaihdettiin 22.11.2022


Terveisin, Hallitus